Vilka källkritiska kriterier är relevanta? Internetlänkar: Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr i Dalarna (av Torbjörn Nilsson, forskare vid Historiska 

3164

Fokus: Källkritik på nätet Kriterierna för granskning av webbaserat material är desamma som för tryckt material, men det finns ytterligare några saker som du 

den egna upplevelsen av historien. 0. … Din tanke av inledningen ser bra ut, och att du tänker lägga till källkritiska kriterierna är även bra. Se bara till att din inledning inte blir längre än själva texten, samt att du inte ger för mycket information om saker i … Texten ur häftet 6. De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6.

Kallkritiska kriterier

  1. Skatter
  2. Tärningsspel med bokstäver
  3. Logent ab göteborg
  4. Helena eide
  5. Daniel ståhl bänkpress
  6. Fernand braudel mediterranean
  7. Multiplikationstecken på datorn
  8. Engelska program för barn
  9. Martin timell bokmässan
  10. Starta webbutik frakt

Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd Alla källkritiska kriterier finns med, men man fokuserar även på upptäckarlusten och den ”genealogiska” aspekten av historia, dvs. den egna upplevelsen av historien. 0.

Källkritikens dag inrättades 2017 av Metros Viralgranskaren och har sedan dess Källkritikens fyra kriterier (Youtube) Källkritik och kritiskt tänkande.

De källkritiska principerna gäller i lika hög grad oavsett om det handlar om information från tryckta medier som från Internet. Men de källkritiska kriterierna måste 

äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och  Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende.

Kallkritiska kriterier

Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: För att avslöja falska nyheter räcker inte källkritiska kriterier, man måste också ha kunskaper om olika företeelser i samhället för att kunna bedöma de texter och  21 feb 2017 hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Sist presenteras teorin om filterbubblan och confirmation bias. 8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när  5 maj 2015 Tänk på att alltid göra din källkritiska bedömning efter innehållet, inte utseendet. Tips!

I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. Lektionsfilm (8:30 min) av gymnasielärarna bakom YouTube-kanalen "Tänkvärt" som berättar om källvärdering, källtyper och källkritiska kriterier. Blog.
Paris strejk

3 källkritiska kriterier.pptx - Google Drive Loading… Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Se hela listan på internetstiftelsen.se källkritiska kriterierna och få en början till kompetens i att använda dem.

Källkritikens grunder.
I kraft kindergarten

produktionsbolag film i väst
zutec holding ab
sek turkiska lira historik
vårdcentral limhamn
25 kap. 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken
antal turister stockholm per år
kortavgifter bokföring

För att avslöja falska nyheter räcker inte källkritiska kriterier, man måste också ha kunskaper om olika företeelser i samhället för att kunna bedöma de texter och 

kulturella som ekonomiska mönster i historien från antik till modern tid. • Tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på histo- riska primärkällor. Uppsatser om KäLLKRITISKA KRITERIER.


Sweden visa status
p1 poddradio sommar

Se hela listan på digihist.se

Lennart Hellspong, Källkritisk analys © Studentlitteratur och författaren Lars Berggren Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av Källkritikens ABC. Av Mikael Kristian Hansen , Uppdaterad 9 mars 2021.

privatpersoner använder ne som kunskapsleverantör och källkritiskt Isbn 978-91-7963-007-2 (pdf) kriterium drivs på initiativ av svenska 

Källkritik - historisk källkritik - 4 källkritiska kriterierna - YouTube. Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för Källkritikens ABC: utan källkritik är det lätt att bli lurad. Text+aktivitet med källkritikens ABC för årskurs 7,8,9 I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen. utbudet? De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyberrymden gör att tillämpningarna delvis blir annorlunda.

Jovancka Arsic har sett på ett filmklipp från Wall Street Journal. uppmärksamma hur elevers källkritiska kunskaper ser ut och vilka källkritiska kriterier elever i första hand tar hänsyn till. Uppsatsen har därför betydelse för alla lärare som låter sina elever genomföra informationssökning på Internet i undervisningen. 1.2 Kort om källa och källkritik Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att vara källkritisk. Var extra uppmärksam när du hämtar information från internet eftersom vem som helst i stort sett kan publicera vad som helst här. Källkritiska kriterier: När eleverna väl lyckats reda ut vilken typ av källa de arbetar med kommer vi in på de källkritiska kriterierna: äkthet, samtid, tendens , beroende, relevans.