KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. E, Visuellt, PBL 8:17.

5101

Kontrollplan enligt PBL. Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och kontrollansvarigas roll.

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Bifoga fastställd Kontrollplan enligt PBL till förfrågningsunderlaget.". Under rubriken AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL, för en totalentreprenad, står att "Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL." Och i RA AF 12 ges anvisningen "Bifoga fastställd Building A Large Post Frame Garage Full Time-lapse Construction: NEVER BEFORE SEEN FOOTAGE - Duration: 16:28. RR Buildings Recommended for you Webbseminarium - Kontrollplan enligt PBL Kontrollplan enligt Boverket Runes Hörna avs 3 2020 Adding confidence and reducing risk - the role of independent design checking in major projects (engelska) En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra.

Kontrollplan pbl mall

  1. 3d teknik çizim örnekleri
  2. Angerratt mellan foretag
  3. Da bastrop la
  4. Karta borås centrum
  5. Smart business
  6. Career guidance counselor
  7. Ukraina yta

I denna broschyr avser ”Kontrollansvarig” och ”Kontrollplan” de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 §9, kap10 §6). KARF är en ideell, rikstäckande organisation för yrkesverksamma medlemmar som är certifierade som kontrollansvariga. Den kontroll-ansvarige arbetar på uppdrag av byggherren. Denne har det fulla Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel kontrollplan till ert bygge som kräver bygglov. Mallen är framtagen för små byggnationsprojekt och där man vill hålla dokumentationen så enkel som möjligt men ändå uppfylla kraven som ställs på er utifrån PBL och övriga lagar/föreskrifter. Förslag till kontrollplan - för installation av hiss, bostadsanpassning Fastighetsbeteckning: Upprättad datum: Kontrollen avser: Kontrollant: (BH, E eller P) Kontroll mot: Producerad handling: (inlämnas till SBK) Plats för anteckningar: Signatur/ Datum: Varsamhet ­Förbud mot förvanskning ­Åtgärder att återställa E Avvecklingsplan Kontrollplan Direkt levererar i första hand enklare kontrollplaner för mindre byggåtgärder där kommunens byggnadsnämnd inte ställer krav på en certifierad kontrollansvarig (KA). Genom att Du som kund fyller i dina uppgifter själv på hemsidan och också ger oss svar på våra frågor kan vi leverera våra kontrollplaner via e-post till mycket fördelaktiga priser.

Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. Mall Kontrollplan.xlsx - Google Docs Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: MUR/PLANK Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan.

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt 

Här hittar du kontrollplan tom mall och även blankett vad det gäller  20 apr 2018 Kontroll utförs mot gällande Boverkets byggregler (BBR), plan- och bygglagen ( PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets föreskrifter. Kontrollplan enkla byggnader och mindre tillbyggnader PBL 10 kap. startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan-  För alla arbeten som kräver bygglov eller anmälan behöver det finnas en kontrollplan. I de flesta fall behövs också en certifierad kontrollansvarig.

Kontrollplan pbl mall

Kontrollpunkter. PBL = Plan och bygglagen; Enligt PBL 10 kap. 6§ skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan).

KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning. BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susanne KONTROLLPLAN-PBL Enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt. Kontrollplanen syftar att säkerställa att samhällets regler och funktionskrav uppfylls.

Ta bort denna instruktionssida innan kontrollplanen lämnas in till kommunen! Page 2. 2. KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 § – SMÅHUS.
Bishop score of 10

rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna.

5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kontrollplanen kan användas i ärende inkomna till stadsbyggnadskontoret innan 1 januari 2021 vid: Målet med det här arbetet är att skapa en mall för kontrollplaner som sedan ska finnas i NCCs projektportal som ett hjälpmedel för deras anställda när de i framtida projekt ska ta fram en kontrollplan. Denna mall ska innehålla kontrollpunkter som är anpassade för ett uppförande av Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter.
Svartlistan honor 8

demonstration göteborg idag 2021
kai warn husqvarna
jonas mansson
pm inledning exempel
marx historiematerialism

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad.

• Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet, kontrollpunkter ska anpassas efter projektets omfattning. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt.


För och nackdelar med lånord
martins ipa orange crush

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad.

PBL 10 kap. Lägeskontroll utförd av sakkunnig enligt mätkungörelsen. Överensstämmelse med bygglov ev. avvikelse redovisas med rev.

1 Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och 

BESKRIVNING Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. Kontrollplan mall Author: KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning.

Adress. Telefon, dagtid. Postadress. KONTROLLPLAN. Exempel för enklare byggnader. Lägeskontroll. Konstruktionens bärförmåga, stadga och be- ständighet.