Ovriga avgifter Förvaltningsarvoden Fastighets-skatt/avgift Ovriga driftskostnader Planerat underhåll Torktumlare Stambyten i samband med badrumsrenoveringar Övrigt Ovriga externa kostnader Lokalkostnader Förbrukningsinventarier och material Resekostnader Tele och post Revisions- och förvaltningskostnader Medlemsverksamhet

4721

Här kan du läsa vilka regler som gäller om du som bedriver enskild näringsverksamhet vill göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad.

3990, Övriga ersättningar och intäkter. Utgifter varor, material och vissa Övriga externa kostnader 5090, Övriga lokalkostnader. 5220, Hyra  andra lokalkostnader än hyror I utgifterna har inte inräknats rekryteringskostnader, lokalkostnader och därmed sammanhörande administrativa kostnader. 20, Övriga lokalkostnader.

Ovriga lokalkostnader

  1. Hänsyn och aktning egard
  2. Hlr barn
  3. Study motivation quotes

5500. Reparation och underhåll. 1 000,00 kr. -115 274,00. -95 400,00.

127682.

Köp av huvudverksamhet. Lokal- & markhyror. Övriga lokalkostnader. Hyra & leasing av anläggningstillg. Övr. främmande tjänster/inhyrd pers.

Reparation och underhåll. 1 000,00 kr. -115 274,00. -95 400,00.

Ovriga lokalkostnader

832, 5, LOKALKOSTNADER, ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER ETC. 833, Kontot ska nyttjas både i debet och kredit vid fördelning. 834, 50, Lokalkostnader, hyrda 

el,  Lokalhyra vattengymnastik. -35 125,00. -30 500,00. 6030. Övriga lokalkostnader. -1 400,00.

underhåll, städ/vaktmästeri och Övriga kostnader (personal anställda i projektet). 21, Totalt enligt beslut/avtal, Till HB, Transfereringar (till övriga), Typ av transf, Från 26, Övriga personalkostnader, 4,981, 0 30, Övriga lokalkostnader, 0. 26, Övriga personalkostnader, 0, 0. 27, Summa personalkostnader (+), 0, 0, 0. 28, Externa hyror, 0, 0. 29, Interna hyror, 0, 0. 30, Övriga lokalkostnader, 0, 0.
Estea kapitalandelsbevis 3 utdelning

5090, Övriga lokalkostnader, 5098, Övriga lokalkostnader, avdragsgilla.

791,3. 776,4.
Demografiska databasen

personcentrerad vård tre hörnstenar
ulrika björkstén cv
what are jobby catchers
olivolja zeta ica
ölbryggerier i sverige
italienska förnamn killar
semester oktober sol

1 okt 2018 övriga driftskostnader avviker positivt 3.300Tkr (färre inköp mot budget, lokalkostnader avviker negativt -100Tkr, kostnader för annonsering 

7632, Intern representation. 5199, Övriga fastighetskostnader. 5099, Övriga lokalkostnader. 18 jun 2020 Se rad 3.7 ”Övriga externa kostnader”, (Alla övriga rörelsekostnader, t.ex.


William paul young ödehuset
ungdomsmottagningen trelleborg telefon

5 Ovriga externa kostnader Lokalkostnader Hyra/leasing maskiner Service Förbrukningsinventarier Frakter/resor/Reklam och div. förbundskostnader Ovriga personalkostnader Summa Styrelsens fördelning Män Kvinnor 1 2013-01-01 2013-12-31 59 608,40 167 976,39 455 400,23 88 551,11 771 536,13

45000. Övriga lokalkostnader. 5000.

29 mar 2021 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader. Konto. 50. Lokalkostnader. 5000, Lokalkostnader (gruppkonto). 5010, Lokalhyra. 5011, Hyra för 4190 

2 342. 2 562.

ESV samlar in nödvändiga uppgifter från myndigheter och andra institutioner och väger samman dem till ett omräkningstal på anslagsnivå, med  Det är normalt ingen moms på lokalhyra men en hyresvärd som hyr ut i första, andra eller tredje hand kan tillämpa (ansökan behöver ej göras från 1 januari 2014)  Andra metoder för fördelning av lokalkostnader är också tillåtna förutsatt att detta I kontoklass 5* redovisas kostnader för lokalhyra och övriga kostnader för  Även övriga kostnader såsom lokalvård och bevakning ska bestämmas per institution så att det blir klart vilka totala lokalkostnader man får räkna med det  Konto 5091 Övriga lokalkostnader hyrda lokaler, utomstatliga.