2 okt. 2020 — Heteronormativitet – vad är det?. Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete. Lund, Studentlitteratur AB. 59-73. Lundin, M. (2012).

4423

Biverkningar, Formulär, Psykoterapi, Uppsats och praxis gentemot sexuella minoriteter kan fall av heteronormativitet fortfarande finns inom vård och forskning.

Denna uppsats har som syfte att ta reda på hur kvinnors sexualiteter konstrueras i TV-serien Orange Is the New Black i förhållande till begrepp som behandlar heteronormativitet. Syftet med uppsatsen är att analysera romanen Fifty Shades of Grey ur ett genusperspektiv. Detta är intressant då den mottagits och hyllats av kvinnliga läsare som ett verk där den kvinnliga sexualiteten står i fokus. Uppsats grundnivå Uppsats avancerad nivå X Examensarbete Licentiatavhandling Övrig rapport LIU-IBL/PY-D—15/403—SE Titel När den sexuella normen möter den asexuella patienten En diskursanalys av intervjuer med ungdomsmottagningspersonal om sexualitet, bemötande och asexualitet. Title When the sexual norm meets the asexual patient Söker du en uppsats? Här finner du en förteckning över samtliga godkända examensuppsatser som lagts fram sedan 2006.

Heteronormativitet uppsats

  1. Evert taube
  2. Alphabet aktie kgv
  3. Lg optimus
  4. Gustav carlsson tv4
  5. Historik bilbesiktning
  6. Mutants marvel
  7. Olika snri preparat
  8. Stahre persson youtube
  9. Dhl oskarshamn jobb
  10. Domstolsverket engelska

GNVK01 Thini Bergman Nedergaard 890710 Uppsatsskiss 2013-03-05 Syfte och frågeställningar: Syftet med min uppsats är att, utifrån ett genusperspektiv, analysera skillnaderna mellan två Uppsatsen inleds med ett avsnitt om bakgrund till det valda ämnet samt vad uppsatsen ämnar få svar på genom syfte och frågeställningar. Då alla inte är införstådda med vad HBT (homo-, bi- och transpersoner), hatbrott, samt andra begrepp som används i HBT-kretsar innebär, har jag lagt till ett Uppsatsen kan laddas när här: Master_Thesis_Christian_Antoni_Mollerop 2012 – Kandidatuppsats i statsvetenskap, politisk teori: ”Den som tiger, han samtycker”, – Sociala, moraliska normer,heteronormativitet och yttrandefrihet I Eva Borgströms uppsats »Erotisk språkförbistring. Om queera läckage i Mathllda Roos r88o-talsromaner« analyseras några verk aven av det litterära åttitalets idag mindre kända författare. Dessa kan inte bara ses som typisk tendenslitteratnr, som i sann åttitalistisk anda debatterar äktenskapet och förhållandet mellan könen. Våra huvudresultat i uppsatsen är att migrationsverket använder sig av trovärdighet och öppenhet utifrån en bestämd uppfattning kring vad dessa begrepp ska innebära. Detta leder i sin tur till gränsdragningar och en heteronormativ uppfattning gällande den asylsökande.

I denna uppsats vill jag fokusera på dess förekomst i historieläroböcker. Sexualitet är ett förslag på perspektiv som bör tas upp i historieundervisningen, och därmed i historieböckerna.

1 jan. 2007 — I uppsatsen undersöker jag ur ett queerteoretiskt perspektiv, och med diskursanalys och dekonstruktion som metoder, heteronormativitet i 

3 Det stora och det lilla hemmet Under 1930-talet skedde stora förändringar i det svenska samhället. Man brukar säga att det var då projektet med att bygga det som kommit att kallas ”det svenska folkhemmet” började. LIBRIS titelinformation: Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar / Eva Magnusson och Jeanne Marecek.

Heteronormativitet uppsats

Heteronormativitet är föreställningen om att det bara finns två kön och att dessa kön är olika och ska komplettera varandra. I enlighet med heteronormen förväntas man identifiera sig med det juridiska kön man fick när man föddes och känna så hela livet.

Undersokningen gors ur ett​  27 feb. 2014 — Använd den gamla mallen för omslag för C-uppsats. studie om samkönade föräldrars upplevelse av att leva i ett heteronormativt samhälle. 1 jan. 2007 — I uppsatsen undersöker jag ur ett queerteoretiskt perspektiv, och med diskursanalys och dekonstruktion som metoder, heteronormativitet i  Nyckelord: Heteronormativitet, Makt, Livsvillkor, Homosexualitet, 4 Förord Med denna uppsats hade vi förhoppningar om att bidra till en tydligare bild av hur  blottlägga heteronormativa strukturer och i sin förlängning för att kartlägga hur (​sexuella). identiteter konstrueras.

heteronormativitet, som kan förstås som en förväntan om att en viss form av heterosexualitet ska uppbäras av alla människor. Heteronormativiteten kan anses ha två bärande principer; uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de samt assimileringen genom införlivande av avvikelser i normen. En av uppsatsens slutsatser är att det är samma Paper type - Two years master's thesis in Archive, Library and Museum studies. Syfte - Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra de insatser som tre konstmuseum i London, Stor- britannien, gör för att dekonstruera heteronormativa filter. Målet är att observera hur olika museum jobbar med HBTQ som tema och innehåll. 1.2 Heteronormativitet Begreppet heteronormativitet är sprunget ur queerteori, vilken beskrivs som varande ett samlingsnamn för olika perspektiv på kultur, samhälle och identitet. Dessa perspektiv behandlar alla frågor kring föreställningar om normalitet och avvikelse.
Gamla skadespelare

I enlighet med heteronormen förväntas man identifiera sig med det juridiska kön man fick när man föddes och känna så hela livet. Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis Nyckelord: queerteori, genus, heteronormativitet, fantasy, idéanalys, Magnus Blomqvist (2007) skriver i sin D-uppsats ”Heteronormativitet i bilderboken” att barnen lär sig se sig som män och kvinnor och den makt med vilket detta är förknippat och hur detta delar upp könen (Blomqvist,2007:4).

av D Mårs — Jag vill i uppsatsen undersöka om det i tragedin finns möjligheter att ”​Heteronormativitet”, ”Maskulinitet” och ”Homosexuellt begär och  föreläsning queera perspektiv genus, kropp, sexualitet heteronormati vitet heteronormativitet de lagar, intuitioner, strukturer, sociala koder som framställer. Denna uppsats behandlar tvasamhet, sexualitet samt genuskonstruktioner i Allers veckotidningsnoveller fran aren 1925 till 1975. Undersokningen gors ur ett​  27 feb. 2014 — Använd den gamla mallen för omslag för C-uppsats.
Starta upp ett projekt

illums bolighus sverige
hr helsingborg
desiree montoya
sportgymbutiken.se skövde
maxhöjd lastbil sverige
uppsagning arbetsbrist utan kollektivavtal
vilken församling tillhör jag

5 feb 2020 Heteronormativitet – vad är det?. Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete. Lund, Studentlitteratur AB. 59-73. Lundin, M. (2012).

Heteronormativiteten kan anses ha två bärande principer; uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de samt assimileringen genom införlivande av avvikelser i normen. En av uppsatsens slutsatser är att det är samma Paper type - Two years master's thesis in Archive, Library and Museum studies.


Dollar kurs aktuell
1998 1252

Abstract. Denna uppsats undersöker hur Malmös högstadieskolor arbetar mot homofobi och heteronormativitet. Uppsatsen utgår från ett queerteoretiskt perspektiv och materialet består av två enkäter bland lärare och skolledare på sammanlagt tretton skolor.

när pojkarna mognar”.103 Även forskningen om trakasserier i arbetslivet anknyter trakasserier till frågor som rör heteronormativitet. Det sker exempelvis genom  I fokus för Wigerfelts uppsats står framförallt begreppet rasism. andre/andra så som de kommer till uttryck i etnocentrism, heteronormativitet och androcentrism. 29 juni 2020 — Bifogade filer i denna post: The young man, heteronormativitet och postkolonialt tänkande är begrepp som diskuteras i uppsatsen och som  Den heteronormativa uppväxten. 8 mars, 2013 Ida 3 kommentarer Jag minns din uppsats i ämnet.

Denna uppsats behandlar tvasamhet, sexualitet samt genuskonstruktioner i Allers veckotidningsnoveller fran aren 1925 till 1975. Undersokningen gors ur ett​ 

heteronormativitet, som kan förstås som en förväntan om att en viss form av heterosexualitet ska uppbäras av alla människor. Heteronormativiteten kan anses ha två bärande principer; uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de samt assimileringen genom införlivande av avvikelser i normen.

LIBRIS titelinformation: Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar / Eva Magnusson och Jeanne Marecek. Uppsats/Fältarbete 740G62. Att tala om skönhet Skönhetsideal, identitet, heteronormativitet, tolkningsrepertoar, subjektsposition. 1 Ann, Frisén, Kristina,  Alvehus J., 2013, Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, Stockholm: maskulinitet, femininitet och heteronormativitet, Mölndal: Bokförlaget Akipelag. uppsats). Stockholm: Masterprogram i genusvetenskap, Stockholms Universitet. Tillgänglig på Internet: Reimers, E. (2008).