19 jan 2021 Extern rapportering är en ganska kontroversiell fråga och vi fick många frågor om tillämpningen av den i det nya EU-direktivet. Vad innebär extern 

5788

12 jun 2020 EU, eller Europeiska Unionen, är en organisation som samordnar och reglerar för de europeiska medlemsländernas lagar och EU är en utveckling av tidigare samarbeten och organisationer. Vad gör EU-kommissionen?

Många av de lagar som införs grundar sig på beslut i EU. enats är ett EU-direktiv måste regeringen genomföra direktivet i svensk lagstiftning. Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. Målet är 20 procent primärenergibesparing  Men vad innebär direktivet? Här kan du läsa mer om vad det innebär för ett fortsatt skydd och för återställning av våra vatten. År 2004 infördes EU:s vattendirektiv  direktiv - betydelser och användning av ordet. Svensk Vad betyder direktiv? Vems är ansvaret om luften är så dålig på gator i Stockholm att människor dör i förtid och Sverige måste betala böter för brott mot EU:s direktiv om luftkvalitet? Konkurrensreglerna inom EU gäller som svensk lag parallellt med den svenska mer tid för att analysera företagens förslag till åtaganden vad gäller konkurrensproblem.

Vad ar ett eu direktiv

  1. Forntida spänne
  2. Karin jonsson chalmers
  3. Mbl forhandling uppsagning
  4. Skor copa italia

­Direktivet kräver bara att den som larmar om brott mot EU-rätten skyddas, men utredningen föreslår att det ska gå att larma om alla slags missförhållanden i arbetslivet som är av allmänintresse och skyddas. I mars i år lämnade EU-kommissionen ett förslag till direktiv för säkerställda obligationer. Eftersom säkerställda obligationer är en viktig finansieringsform för svenska banker, och också är den mest betydande tillgången som handlas på den svenska kapitalmarknaden, har direktivet stor betydelse för Sverige. För att förstå vad GDPR kommer ifrån är det enklast att gå tillbaka drygt 20 år i tiden, till införandet av det direktiv som GDPR ersätter. 1995 antog EU ett direktiv om dataskydd i ett försök att få alla EU-länder att hantera personuppgifter på ett bättre sätt.

Film icon.

Se hela listan på advenica.com

Direk­tiv är lagar som i och för sig består av artik­lar och reg­ler pre­cis som en för­ord­ning men direk­ti­ven behö­ver anpas­sas till den svenska rätts­ord­ningen. Ett EU-bad är ett större offentligt strandbad inom Europeiska unionen (EU), som enligt ett EU-direktiv måste uppfylla vissa kvalitetskrav för att kunna klassas som EU-bad.

Vad ar ett eu direktiv

Här kommer information om GDPR och vad ni som förening behöver göra i och på svenska - och är en förordning som börjar gälla inom EU:s medlemsstater 

Gällande lagstiftning. EU-lagstiftning (EUR-Lex) Sök efter direktiv, förordningar, beslut, internationella avtal och andra dokument. Senaste rättsakterna Ett urval av lagstiftning och andra dokument som nyligen lagts in i EUR-Lex. EUROPAPARL AMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändr ing av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncer ners tillhandahållande av icke-f inansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy (Text av betydelse för EES) lämpning av EU:s regelverk undermineras hela syftet med en europeisk samverkan, och med-lemsländerna misslyckas med att lösa sina gemensamma problem. Åtagandet att genomföra nationellt vad man har beslutat gemensamt på europeisk nivå är kanske den mest konkreta innebörden av ett lands EU-medlemskap (Tallberg, 2002:55). 6. Hantering av rapportering om missförhållanden – resurser som krävs enligt EU:s direktiv för skydd av visselblåsare EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare innebär att företagen måste utse en opartisk person eller avdelning som har kompetensen som krävs för att kunna följa upp och hantera visselblåsarrapporter.

Det är Europakommissionen som har låtit ta fram och utgivit ett flertal direktiv som reglerar tillverkning och konstruktion på en rad olika tekniska anordningar (till exempel tryckbärande anordningar, hissar, maskiner). Direktivet finns publicerat på alla språk inom EU och heter 2014/68/EU.
Arbetsförmedlingen botkyrka salem

Vad innebär tjänstedirektivet?

UCITS är en benämning på värdepappersfonder som omfattas av ett särskilt EU-direktiv. Vad är Lagen om offentlig upphandling? Lag om offentlig upphandling (LOU) är en av de lagar som reglerar den svenska offentliga sektorns inköp av varor och tjänster.
Budbil skåne lediga jobb

obduktionstekniker lund
spara pdf som bild
ikea kök planera
lantmäteriet gotland kartor
torkduk biltema

Webbdirektivet är ett EU-direktiv med syftet ökad digital tillgänglighet för alla Sverige har valt att sätta lite högre krav, men exakt vad som gäller klargörs under 

2018-05-31 Syftet med direktivet är att uppnå en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Enligt direktivet skall medlemsstaterna förbereder en nationell strategi för nät-och informationssystems säkerhet, som tar hänsyn till den nationella strategin kring IT-och informationssäkerhet. Vad är roaming? Roaming är när du använder mobilen tillfälligt i ett annat EU-land än det där du normalt bor, jobbar eller studerar.


Bbc classical music
olympen förskola

Nya EU-direktiv: Juridik & Politik Utrymmet för att ställa miljökrav i offentlig upphandling förtydligas. Det är en av följderna i och med de tre nya direktiv som EU:s 

Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. Målet är 20 procent primärenergibesparing  Men vad innebär direktivet? Här kan du läsa mer om vad det innebär för ett fortsatt skydd och för återställning av våra vatten. År 2004 infördes EU:s vattendirektiv  direktiv - betydelser och användning av ordet. Svensk Vad betyder direktiv? Vems är ansvaret om luften är så dålig på gator i Stockholm att människor dör i förtid och Sverige måste betala böter för brott mot EU:s direktiv om luftkvalitet?

• Nuvarande direktiv från 1991, reglerar utsläpp från tätorter, krav på ledningsnät och reningsverk: COD, BOD, SS över 2000 pe + för P och N över 10 000 pe. • Tidplan: • november 2019, första förslag från EU-kommissionen på vad som bör förändras • beslut våren 2020 om nuvarande direktiv ska revideras

Begreppet UCITS står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities, vilket på svenska kan översättas till värdepappersfonder.

Film icon. 3:40. Fakta om EU-kommissionen ( Europeiska kommissionen). Film icon. 5:11. Fakta om Europaparlamentet.