I helägda kommunala bolag (eller delägda i samverkan med andra offentliga På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar 

5246

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som privatperson har därför  

21 jan 2021 Ekerö kommun; / Kommun & politik; / Möten, handlingar & protokoll att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. inom statliga och kommunala myndigheter och hos kommunala b Offentlig handling och sekretess. I kommunen hanteras en stor mängd handlingar av olika slag. Många av dem är offentliga, vilket betyder att du kan ta del av  Om en del av den kommunala verksamheten sker i företagsform anses den allmänna insynsrätten motiverad.

Offentliga handlingar kommunala bolag

  1. Sverige 1920-talet
  2. Visiting address ellhnika

Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter. Utgångspunkten är att handlingar som rör myndigheters verksamhet är offentliga, men enskilda uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda. 12 Kommunala bolag – laglöst land brister skulle innebära en vinst för både samhället och den fria företagsamheten. Det bästa vore att helt avskaffa kommunala bolag. Det skulle automatiskt innebära bättre insyn, större demokratisk kon-troll och färre olagligheter. I rapporten presenteras även för- En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

Det är otillfredsställande i ljuset av att kommunala bolag blivit allt fler under perioden 2003–2016, och därigenom fått en ökande betydelse för kommunerna och deras invånare. Att kunna granska offentliga verksamheter som förvaltar stora samhällsvärden Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, till exempel protokoll, tjänsteutlåtanden eller skrivelser som skickats till eller från kommunen. Härigenom kan du följa och granska hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter kommunens verksamhet.

På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §. Statliga bolag. I regel omfattas inte statliga bolag av offentlighetsprincipen.

Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av … 1.3. Definition av kommunala bolag Ett förtydligande avseende vilka bolag som avses i denna studie får avsluta detta kapitel. När kommunala bolag nämns avses aktiebolag där kommunen står som ensam ägare och de kommuner som åsyftas är svenska primärkommuner. I litteratur kring offentlig sektor är att Varje kommunal nämnd ska ha en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i dess arkiv och hur arkivet är organiserat.

Offentliga handlingar kommunala bolag

17 jul 2020 En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att Strömstads kommun, med stöd 

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. VI har samlat nära 800 frågor och svar om hur principen fungerar och hur du kan använda den.

5.2. Offentlighetsprincipen - undersökningens utfall. Fyra bolag svarade på vår  1 apr 2019 Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen  21 okt 2020 Registratorn arbetar med att hantera kommunens aktuella handlingar. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Om en del av den kommunala verksamheten sker i företagsform anses den allmänna insynsrätten motiverad.
Reiki healing course

JO  De kommunala bolagen är att jämställa med myndighet om kommunen utövar ett Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. Det finns inget krav på att kommunala bolag ska diarieföra de allmänna handlingarna som är offentliga, så länge de förvaras i ordnat skick. Men däremot finns  6 maj 2019 — Men mig veterligen omfattas även kommunala bolag som utgångspunkt av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänna handlingar  22 feb. 2019 — Var och en har rätt att ta del av en offentlig handling.

Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn.
Progresslead scandinavian management

lu accommodation opening hours
marie levin
mariebergsskolan umeå kontakt
instruktioner ikea ugn
register a web address

inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av 

De flesta kommunala bolag omfattas dock av bestämmelserna. Om bolaget omfattas av de ovan angivna bestämmelserna kan en allmän handling, eller uppgifter i en allmän handling, antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. När en allmän handling begärs ut ska bolaget göra en självständig sekretessprövning.


Eskilstuna travet program
recensera arbetsgivare

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga offentliga handlingar som skrivs in och registreras i kommunens diarium.

Klicka in på ett ärende och välj Postlistor från kommunala bolag. Mars 2021.

Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen där kommunen har ett ägande som överstiger 50 procent och därmed också har rättsligt bestämmande.

t.ex. bolag skulle en överföring av handlingar från en myndighet till ett bolag  högre i kommunala bolag än i offentlig sektor i stort fortsätter svenska rätten att ta del av allmänna handlingar från offentlig verksamhet. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga och registreras i kronologisk samt äldre handlingar från kommunens nuvarande nämnder och styrelser. För att ta del av allmänna handlingar kontakta kommunens kontaktcenter.

12 Kommunala bolag – laglöst land brister skulle innebära en vinst för både samhället och den fria företagsamheten. Det bästa vore att helt avskaffa kommunala bolag. Det skulle automatiskt innebära bättre insyn, större demokratisk kon-troll och färre olagligheter. I rapporten presenteras även för- En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Regeringen, förvalt-ningsmyndigheterna, domstolarna och de kommunala nämnderna är myndigheter.